Vytlačiť

Marketingový prieskum trhov Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Ukrajiny

Marketingový prieskum trhov Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Ukrajiny

Pred vstupom na neznámy trh inej krajiny je vhodné ho dôkladne preskúmať a zistiť čim najviac informácii z potrebnej branže.
Uskutočňujem marketingový prieskum vybranej krajiny a vybranej branže. Môže byť uskutočnený kompletný marketingový prieskum v určitej branži v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine, vo všetkých krajinách spolu alebo v určitej vybranej krajine.

Prieskum môže obsahovať:

Objem trhu v určenej branži
Prítomnosť zahraničnej konkurencie
Zoznam domácich výrobcov/predajcov/distributérov v určenej branži
Cenové relácie konkurenčných výrobkov/služieb
Colné poplatky a iné obmedzenia a povinnosti pri dovoze/vývoze tovaru
Zistenie potreby certifikácie a registrácie, prípadne nutnosti obdŕžania licencie na uvedenie tovaru/služby na trh vybranej krajiny
Možnosti a ceny dopravy
Všeobecné informácie o vybranej krajine
Zistenie právnych informácii podľa potreby