Vytlačiť

Podpora Vašich produktov a služieb v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine

 Podpora Vašich produktov a služieb v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine

Viem uskutočniť kompletnú podporu realizácie Vašich výrobkov a služieb na trhoch krajín Colnej únie a Ukrajiny.
Preklad, adaptácia na ruský jazyk a vypracovanie reklamnej, marketingovej a sprievodnej dokumentácie a materiálov, taktiež stránky spoločnosti. Vyhľadávanie možnosti reklamy vo vybranej krajine. Návrh výstavísk a výstav na ktorých viete predstaviť Vaše tovary alebo služby.
Dohodnutie spolupráce s domácimi reklamnými a marketingovými agentúrami. Vyhľadávanie možnosti cielenej reklamy v internete a na špecializovaných stránkach vo Vašej branži v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine.