• VTEM skitter
  • VTEM skitter
  • VTEM skitter
  • VTEM skitter
{idkey=3166b0[url=http%3A%2F%2Fwww.obchodsruskom.sk%2Findex.php%2F2014-08-06-19-30-27%2Fpredaj-tovarov-a-sluzieb][title=Predaj+tovarov+a+slu%C5%BEieb+na+trhoch+kraj%C3%ADn+Colnej+%C3%9Anie+][desc=]}{cmp_start idkey=8421[url=http%3A%2F%2Fwww.obchodsruskom.sk%2Findex.php%2F2014-08-06-19-30-27%2Fpredaj-tovarov-a-sluzieb][title=Predaj+tovarov+a+slu%C5%BEieb+na+trhoch+kraj%C3%ADn+Colnej+%C3%9Anie+][desc=]}

Predaj Vašich tovarov a služieb na trhoch krajín Colnej Únie

 Predaj tovarov a služieb na trhoch krajín Colnej Únie

Ak chcete dodávať Vaše výrobky alebo služby na trhy Ruska, Bieloruska, Kazachstanu a Ukrajiny, ale neviete ako na to, viem to spraviť za Vás.
Poskytnem celý komplet sprostredkovateľských služieb.
Samostatne uskutočním marketingový prieskum vo vybranej branži, preložím alebo vypracujem reklamné a marketingové materiály, nájdem a oslovím potenciálnych zákazníkov a odberateľov, zistím možnosti dopravy, preclenia a povinnosti certifikácie a registrácie výrobkov.
Od Vás budem potrebovať len informácie o Vám vyhovujúcich podmienkach platby a podrobné informácie o výrobkoch a službách ktoré chcete predávať na trhoch krajín Colnej únie a Ukrajiny.

{cmp_end}{idkey=3166b1[url=http%3A%2F%2Fwww.obchodsruskom.sk%2Findex.php%2F2014-08-06-19-30-27%2Fpredaj-tovarov-a-sluzieb][title=Predaj+tovarov+a+slu%C5%BEieb+na+trhoch+kraj%C3%ADn+Colnej+%C3%9Anie+][desc=]}