Vytlačiť

Predaj Vašich tovarov a služieb na trhoch krajín Colnej Únie

 Predaj tovarov a služieb na trhoch krajín Colnej Únie

Ak chcete dodávať Vaše výrobky alebo služby na trhy Ruska, Bieloruska, Kazachstanu a Ukrajiny, ale neviete ako na to, viem to spraviť za Vás.
Poskytnem celý komplet sprostredkovateľských služieb.
Samostatne uskutočním marketingový prieskum vo vybranej branži, preložím alebo vypracujem reklamné a marketingové materiály, nájdem a oslovím potenciálnych zákazníkov a odberateľov, zistím možnosti dopravy, preclenia a povinnosti certifikácie a registrácie výrobkov.
Od Vás budem potrebovať len informácie o Vám vyhovujúcich podmienkach platby a podrobné informácie o výrobkoch a službách ktoré chcete predávať na trhoch krajín Colnej únie a Ukrajiny.