Vytlačiť

Preklad dokumentov do ruštiny, preklad marketingových materiálov a stránok na rusky jazyk

 Preklad dokumentov do ruštiny, preklad marketingových materiálov a stránok na rusky jazyk

Ponukám preklady zo slovenského do ruského jazyka.
Preklady s českého do ruského jazyka.
Tlmočenie z/do ruštiny.

Ak už máte vypracované reklamné a marketingové materiály, tak spravím ich preklad do ruštiny. Urobím preklad a adaptáciu stránky na ruský jazyk.
Ak nemáte ešte hotové materiály, tak ich viem vypracovať na základe požadovaných vlastností, vopred určitých údajov a podmienok.
Robím preklad do ruského jazyka - dokumentov, stránok, osobnej a obchodnej korešpondencie, tlmočím zo slovenčiny do ruštiny a z ruštiny do slovenčiny počas rokovaní, alebo návštevy rusky hovoriacich krajín.