Vytlačiť

Vyhľadávanie obchodných partnerov v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine

 Vyhľadávanie obchodných partnerov v Rusku, Bielorusku, Kazachstane a Ukrajine

Ak máte určité predstavy o tom ako, s kým a v akej krajine chcete spolupracovať, tak viem nájsť a poskytnúť zoznam a informácie o firmách pôsobiacich v určitej branži.
Ak neviete ako to funguje vo Vami vybranej krajine, tak viem nájsť a poskytnúť informácie o tom ako tam funguje konkurencia a nechať Vás vybrať najvhodnejšiu pre cestu Vás.
Na základe zoznamu vybraných potenciálnych partnerov vypracujem/preložím Vami navrhnuté oslovenie. Oslovím vybrane firmy a v prípade záujmu zistím podmienky pre spoluprácu prípadne dohodnem termíny a miesto pre rokovania. Viem byť prítomný počas rokovania a tlmočiť z ruštiny do slovenčiny a naspäť.
Viem vyhľadať záujemcov pre zastúpenia vašej firmy alebo pre distribúciu vašich tovarov na trhu Ruska, Bieloruska, Kazachstanu a Ukrajiny. Viem prejednať vopred dohodnuté podmienky pre spoluprácu a osloviť Vás z hotovou ponukou.
V prípade záujmu o dovoz výrobkov z krajín Eurázijskej ekonomickej únie (Colnej únie) a z Ukrajiny, poskytnem zoznam a kontakty na firmy ktoré predávajú potrebné tovary, prípadne poskytnem jednotlivé obchodné a cenové ponuky na určené tovary.