Vytlačiť

Prečo Colná únia (Eurázijská ekonomická únia)? Prečo Rusko, Bielorusko, Kazachstan?

 Colna unia

Ak si kladiete otázku prečo by vás mali zaujímať trhy krajín Colnej Únie, alebo Ruska, Bieloruska a Kazachstanu, tak tu je niekoľko čísel:

HDP – viac ako 2 bilióna $ 

Rozloha – viac ako 20 miliónov m2, 15% svetovej pevniny 

Populácia – viac ako 170 miliónov obyvateľov 

Colna unia 

Ekonomicky potenciál Colnej Únie:

Ťažba plynu – I miesto vo svete, 22% v svetovom podiele 

Ťažba ropy - I miesto vo svete, 14,6% v svetovom podiele

Ťažba uhlia - IV miesto vo svete, 5,9% v svetovom podiele

Výroba elektrickej energie - III miesto vo svete, 9% v svetovom podiele

Hutnícky priemysel – Liatina III miesto vo svete, 5% v svetovom podiele; Oceľ IV miesto vo svete, 6% v svetovom podiele

Strojársky priemysel - VI miesto vo svete, 3% v svetovom podiele

Výroba minerálnych hnojív - II miesto vo svete, 14% v svetovom podiele

Poľnohospodársky priemysel – Zemiaky III miesto vo svete, 10,7% v svetovom podiele; Pšenica IV miesto vo svete, 7,9% v svetovom podiele; Mäso V miesto vo svete, 3,2% v svetovom podiele

Celková dĺžka automobilových ciest  - V miesto vo svete, 2,1% v svetovom podiele

Celková dĺžka železničných ciest - II miesto vo svete, 7,8% v svetovom podiele

 Colna unia

Colna unia

Eurázijská ekonomická únia