Vytlačiť

Kazachstan

 Kazachstan

Rozloha - 9 miesto vo svete (2 724 902 km²)
Populácia - 17 244 420 obyvateľov
HDP - 224,858 miliárd $
Mena – kazachstansky tenge (KZT)
Najväčšie mesta - Almaty, Astana, Šimkent, Karaganda

 

Vlajka KazachstanuErb Kazachstanu

Hlavní geopolitickí partneri Kazachstanu sú Rusko, EU, Čína, SŠA a krajiny Blízkeho Východu.
V 2009 objem potvrdených zásob ropy podľa údajov BP bol 39,6 miliárd $ alebo 6,5 miliárd ton, čo tvorí 3,2% celosvetových zásob. Predpokladané zásoby ropy len v náleziskách, ktoré sú v kazachstanskom sektore Kaspického mora odhadujú sa na 17 miliárd ton.
Potvrdené zásoby zemného plynu na rok 2009 sú 1,82 bilióna m3 (podľa odhadov BP), čo tvorí 1,7% svetových zásob.
Preskúmané zásoby uránových ložísk tvoria 1,69 miliónov ton, čo tvorí 21% svetových zásob (2 miesto vo svete, stav na rok 2005).
V Kazachstane je dobre vyvinutý banícky priemysel . Aktívne sa tiaží uhlie, ropa, zemný plyn, železné rudy, medené rudy, olovnato zinkové rudy, niklové rudy, bauxit a iné nerastné suroviny. Hlavným zdrojom príjmov rozpočtu krajiny je export ropy a ropných produktov. Tranzit kazachstanskej ropy smeruje väčšinou cez Rusko.
Hlavné odvetvia priemyslu: metalurgia, chemicky priemysel, strojárstvo a potravinárstvo. Tiež sú dobre vyvinuté spracovanie ropy a výroba stavebnín.

Kazachstan

Sviatky:

1-2 január - Nový Rok (Štátny sviatok)
7 január – Vianoce (deň pracovného pokoja)
8 marec — Medzinárodný deň žien (Štátny sviatok)
21 – 23 marec – Nouruz mejramy (Štátny sviatok)
1 maj – Sviatok zjednotenia národa Kazachstanu (Štátny sviatok)
7 maj - Deň obranca domova (Štátny sviatok)
9 maj — Deň Víťazstva (Štátny sviatok)
6 júl – Deň hlavného mesta (Štátny sviatok)
30 august – Deň konštitúcie Republiky Kazachstan (Štátny sviatok)
10 Dhú'l-hidždža – Kurban ajt (deň pracovného pokoja)
1 december – Deň prvého prezidenta Kazachstanu (Štátny sviatok)
16 – 17 december – Deň nezávislosti Kazachstanu (Národný sviatok)

Mapa Kazachstanu