RUSKO

 Rusko

Rozloha - I miesto vo svete (17 125 187 km²)

Populácia - 143 666 931 obyvateľov 

HDP - 2,015 biliónov $ 

Mena – rusky rubeľ 

 Ruska vlajkaRusky erb

Podľa aktuálnych údajov medzi 1100 miest Ruska viac ako 36 miest majú populáciu väčšiu ako 500 tis. Obyvateľov:

2 mesta s populáciou viac ako 2 miliónov obyvateľov (Moskva, Petrohrad) 

13 miest s populáciou viac ako 1 ale menej ako 2 milióna obyvateľov 

3 miesta s populáciou 700 tis. až 1 milión obyvateľov 

18 miest s populáciou 500 tis. až 700 tis. obyvateľov

 • Moskva               12 108 257
 • Petrohrad             5 131 942
 • Novosibirsk            1 547 910
 • Jekaterinburg        1 412 346
 • Nižný Novgorod     1 272 719
 • Kazaň                   1 190 850
 • Samara                 1 172 348
 • Omsk                   1 166 092
 • Čeľabinsk              1 156 201
 • Rostov nad Donom 1 109 800
 • Ufa                      1 077 719
 • Krasnojarsk            1 035 528
 • Perm                    1 026 477
 • Volgograd             1 018 790
 • Voronež                1 014 610

 

Štátne sviatky

1 január — Nový Rok (nepracovné dni —od 1 do 6 januára, 8 január).

7 január — Vianoce (oslavuje sa podľa juliánskeho kalendára).

23 február — Deň obranca domova (na pamiatku  prvých bojových konfliktov novovytvorenej Červenej armády a nemeckej armády počas Prvej svetovej vojny v roku 1918).

8 marec — Medzinárodný deň žien  (pôvodne deň oslavy žien robotníc z roku 1910 na Ôsmom Kongrese II internacionálu, deň pracovného pokoja od roku 1965).

1 máj — Sviatok jari a práce (pôvodne deň medzinárodnej solidarity robotníkov, oficiálny sviatok od roku 1918).

9 maj — Deň Víťazstva (stanovený na počesť  víťazstva ZSSR nad Nemeckom v Druhej Svetovej vojne v roku 1945, deň pracovného pokoja od roku 1965).

12 jún — Deň Ruska(stanovený na počesť prijatia Deklarácie  o štátnej suverenite v roku 1990).

4 november— Deň národnej jednotnosti (od 1649 do 1917 oslavoval sa ako deň Kazanskej Matky Božej, znovu sa oslavuje od roku 2004 na počesť oslobodenia Moskvy od poľských okupantov v roku 1612)

 Rusko

Odvetvový systém HDP Ruska (údaje z roku 2011):

 • Poľné a rybné hospodárstvo, rybárstvo — 3,6 %
 • Ťažby nerastných surovín — 9,1 %
 • Spracovateľský priemysel — 13,6 %
 • Energetika — 3,2 %
 • Stavebníctvo — 5,5 %
 • Obchod — 16,2 %
 • Doprava — 7,5 %
 • Vzdelávanie a zdravotníctvo — 5,7 %
 • Financie a služby — 14,0 %
 • Štátna a vojenská bezpečnosť— 5,0 %
 • Dane na produkty — 15,1 %
 • Štruktúra spracovateľského priemyslu Ruska podľa objemu výroby (údaje z roku 2009):
 • Potravinársky priemysel— 19,3 %
 • Ľahký priemysel — 1,3 %
 • Spracovanie dreva a výroba produktov z dreva, výroba papiera a celulózy; vydavateľská a polygrafická činnosť — 5,0 %
 • Výroba koksu a naftových produktov — 18,5 %
 • Chemický priemysel, výroba gumených a plastových výrobkov — 10,0 %
 • Výroba iných neželezných produktov — 4,8 %
 • Hutníctvo — 16,7 %
 • Strojárstvo — 19,1 %

Objem zahraničného obchodu v roku 2012 dosiahol 900,6 miliárd $, kladne saldo 184,4 miliárd $. Objem exportu – 542,5 miliárd $ (9 miesto vo svete),  importu – 358,1 miliárd $ (16 miesto vo svete).

Hlavné položky exportu: ropa a ropne produkty, zemný plyn, kovy, drevo a produkty z dreva, chemikálie a široký sortiment vojenských priemyselných výrobkov. Exportu: technika, dopravné prostriedky, farmaceutické výrobky, plasty, kovové polotovary, mäso, ovocie a orechy, optické a zdravotne prístroje, železo, oceľ. 

Hlavní spotrebitelia ruského exportu: Holandsko  (12,2 % z celkového objemu), Čína (6,4 % z celkového objemu), Taliansko (5,6 % z celkového objemu), Nemecko (4,6% z celkového objemu), Poľsko (4,2 % z celkového objemu). Importuje Rusko hlavne z: Čína (15,5 % z celkového objemu), Nemecko (10 % z celkového objemu), Ukrajina (6,6 % z celkového objemu), Taliansko (4,3 % z celkového objemu).

Objem priamych zahraničných investícii v ruskej ekonomike v roku 2012 bol cca. 596,2 miliárd $ (13 miesto vo svete). Ruskí investori majú za hranicami viac ako 487 miliárd $ (14 miesto vo svete).

 Ruska mapa