Vytlačiť

Ukrajina

 Ukrajina

Rozloha - 44 miesto vo svete (603 628 km²)
Populácia - 42 825 883 obyvateľov
HDP - 176,310 miliárd $
Mena – hrivna, ₴ — (UAH, kód 980)
Najväčšie mesta - Kyjev, Charkov, Odesa, Dnepropetrovsk, Doneck, Záporožie, Ľvov, Krivoj Rog

Vlajka UkrajinyErb Ukrajiny

Štátne sviatky Ukrajiny:
1-január - Novy rok
7 január – Vianoce
22 január — Deň zjednotenia Ukrajiny
8 marec — Medzinárodný deň žien
1.-2 maj — Medzinárodný deň pracujúcich
9 maj — Deň Víťazstva
28 jún — Deň konštitúcie Ukrajiny
23 august — Deň Ukrajinskej vlajky
24 august — Deň Nezávislosti
Pohyblivý dátum — Veľká noc
Pohyblivý dátum — Deň Najsvätejšej Trojice

Ukrajina

Podľa úrovne konkurencieschopnosti v roku 2013 sa Ukrajina umiestnila na 84 mieste.
Ukrajina je exportne orientovaná krajina, export tvorí do 50 % HDP. V roku 2011 podľa údajov WTO Ukrajina je na 25 mieste v rebríku svetových importérov, podiel na svetovom trhu 0,6 %.
Najviac ekonomicky vyvinuté regióny sú – Donbas (Donecká oblasť a Luganská oblasť), Dnepropetrovská a Záporožská oblasť, Kyjev, Charkov, Odesa a Ľvov.
V ekonomike Ukrajiny veľkú úlohu hrá štát. Štát vlastni 140 veľkých podnikov v rôznych branžiach a kontroluje ceny na určité tovary, vrátané základných potravín, palív a mazív. V objeme HDP podiel priemyslu je 34,4 %, služby 56,2 %, poľnohospodárstvo 9,4 %. V priemysle je zamestnané 18,5 %, v poľnohospodárstve 15,8 % a v oblasti služieb 65,7 % obyvateľstva. Nezamestnanosť tvorí 7 %.
Objem zahraničného obchodu v roku 2011 dosiahol 140,3 miliárd $. Objem exportu – 63,3 miliárd $, objem importu – 77,0 miliárd $, záporné saldo – 13,7 miliárd $.
Hlavné položky exportu sú: elektrické zariadenia, textil, drevo, preglejka. Importéri Ukrajinského exportu: Rusko (28,0 %), Turecko (6,0 %), Čína (4,3 %),Egypt (4,3 %), Poľsko (4,3 %). Importuje: energiu, stroje a zariadenia, chemické výrobky a produkty rafinérie. Z: Rusko (30,2 %), Čína (10,3 %), Nemecko (8,8 %), Poľsko (5,3 %), Bielorusko (4,7 %).

 Mapa Ukrajiny